Başarılı Bir Şirket Birleşme ve Ortaklık İçin Atılacak Adımlar

M&A işlemlerinde başarının sağlanması ve işlerin uzun vadede iyi gitmesi için profesyonel bir yaklaşımla, ince eleyip sık dokuyarak adımlar atmak gerekiyor. Finansal yönetim konusunda yerli ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti veren Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklığı ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran şirket birleşme ve ortaklık işlemlerinin başarılı olması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıkladı

Başarılı Bir Şirket Birleşme ve Ortaklık İçin Atılacak Adımlar
08 Mayıs 2021 - 21:57
Şirket birleşmelerinde en kısa zamanda net sonuç alınabilecek husus maliyetlerden tasarruf sağlamak olduğu için özellikle hizmet yoğun iş alanlarında personel kadrosunu daraltıp birim iş gücünden sağlanacak olan katma değeri artırmak en temel amaçlardan bir tanesidir. Bu aşamada üzerinde en çok tartışma yapılan alanlardan biri şirket bünyesinde kalacak olan kişilerin liyakata mı yoksa sadakate göre mi seçilecek olduklarıdır

Satın alma işlemlerinde alıcı taraf genelde satın aldığı şirketin performansını beğendiği ve potansiyelini de olumlu değerlendirdiği için alım kararını vermiştir. Şirketi olumlu performansa taşıyan insan kaynak en önemli noktadı

Şirket birleşmelerinin en önemli gerekçeleri; Pazar payını artırmak, karlılığı geliştirmek, yeni pazarlara girmek, müşteri portföyünü geliştirmek, ürün gamını çeşitlendirmek ve/veya tamamlamak, çapraz satış kanalları açmak, dikey veya yatay entegrasyon sağlayarak pazardaki durumunu kuvvetlendirmek, ölçek ekonomisini geliştirmek, maliyetlerde tasarruf sağlamak, know-how transferi sağlamak ve Ar-Ge alanında verimliliği geliştirmektir

Görüleceği üzere temel motivasyon satışları ve karlılığı artırırken aynı zamanda maliyetleri düşürmeye yöneliktir. Diğer taraftan da yaratılacak sinerji ile daha güçlü bir inavosyan ikliminin de yeşertilmesi hedeflenir. Uluslarası danışman şirketlere milyonlarca dolar para harcanarak yönetilmeye çalışılan ve üzerinde aylarca kafa patlatılan devasa birleşme planları işin insan boyutuna gereken önem verilmediği takdirde zaafiyete uğramaya mahkumdur

İki vasat şirket bir araya gelip muhteşem bir şirket oluşturamaz. Özünde yüksek performans göstermeyen şirketler bir araya geldiklerinde sağlayacakları katma değer bazı maliyet azaltma operasyonlarının ötesine muhtemelen geçemeyecektir
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum