6284 nolu yasa mağdurları Ankara'da açıklamalar yaptı

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon insanı mağdur eden 6284 nolu yasanın getirdiği hükümlerin Türk aile yapısını bozduğunu ifade eden 40’a yakın dernek üyesinin İstanbul’dan Ankara’ya yaptığı hak yürüyüşü tamamlandı. Dernekten yapılan açıklamada TBMM’ye ve Adalet Bakanlığına çağrıda bulunuldu

6284 nolu yasa mağdurları Ankara'da açıklamalar yaptı
13 Haziran 2021 - 13:32
Türkiye Aile Meclisi ve Bileşenlerinin girişimiyle kurulan Türkiye Aile Birliği (TABİ) platformu olarak başlattığımız ve desteklediğimiz yürüyüşün son durağı olan Ankara’ya gelmiş bulunuyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesinden,  Yargı gücümüzü çalıştıran Anayasa, Yargıtay, Danıştay ve diğer yargı unsurlarından beklediğimiz düzeltme ve iyileştirmeleri sıralamak istiyoruz. Bu sorunların giderilmesinde Milletimize karşı tek başına veya birlikte sorumlu olduklarını tekrar hatırlatıyoruz

6284 başta olmak üzere aile yıkan tüm maddeler yürürlükten kaldırılmalı

Çocukların boşanma sırasında velayetlerinin genelde anne tarafına verilerek babaların cezalandırılması, çocukların anayasal haklarının ihlali ve Ebeveyni Yabancılaştırma Sendromu (EYS) mağduru olmaları önlenmelidir. Velayet sahiplerinin keyfi şekilde okulda görüşme ve eğitim, sağlık konularında bilgi edinme haklarını gasp etmeleri önlenmelidir. Bunun yolu ortak velayetin esas alınması çok özel ve zaruri hallerde ancak tek taraflı velayetin verilmesidir

Çocuk haczi bir insanlık dramı olarak devam etmektedir. Velayeti elinde bulunduran tarafın hak gaspı yaparak görüşmeleri engellemesi halinde bütün icra işlem masrafları velayeti elinde tutana ödetilmeli, 2 den fazla tekrarı halinde velayet hakkı elinden alınmalıdır.
Uzayan boşanma davaları cinnet ve cinayete ortam hazırlamakta, ekonomik ve duygusal çöküşe neden olmaktadır. Boşanma davaları birkaç ay içinde karara bağlanmalı, anlaşmazlık konusu olan mal paylaşımı, velayet, tazminat vb. konular ayrı davalar olarak sürmelidir

TCK ve 6284 yasası ile btün erkeklerin boynunda kılıç gibi duran kadının sadece beyanıyla ceza gibi tedbir kararları ve evlilik içi tecavüz gibi suçlamalara karşı adil ve ispatlı yargılanma hakkı bütün insanlara tanınmalıdır. Cinsi üstünlük ve ayrıcalık mevzuatımızdan çıkarılmalıdır

Evliliği ve çocuk sahibi olmayı zorlaştıran uygulamalara son verilmelidir. Kadınların evde annelik yapmasını adeta küçümseyen ve bütün teşvikleri çalışan annelere yönelten devlet politikaları terk edilmelidir

Bizler 26 Sivil Toplum Kuruluşu ve bunların yüzlerce alt bileşenleri olarak bir araya geldik ve Türkiye Aile Birliği Platformunu kurduk. Yukarıda bir kısmı sayılan aile sorunları çözülene kadar takipçisi olmaya, siyasi veya bürokratik zeminlerde sorgulamaya, aile dostu olanlara yaklaşıp, aile zararına çalışanlara da karşı durmaya ant içtik. Hakkın tesisi için hakka hizmet etmeye ve aile temelli mazlumların yanında durmaya karar verdik

YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI organlarımızı işleten idarecilerimize emanet aldıkları görevin asıl sahibi Millet adına sesleniyoruz!

Lütfen aile düşmanı yasa ve uygulamaları düzeltiniz, ıslah ediniz, iyileştiriniz!

Milletimize karşı olan hesabınızı güç ve iktidar elinizdeyken veriniz ve gereğini yapınız. Millet gerekirse seçim sandığıyla yetki verdiklerini değiştirir ama asıl hesabın mahşerde tek tek sorulacağını da lütfen unutmayınız!

Milletimiz adına, milletimizin temel taşı olan aile adına, ülkemizin Başkenti olan Ankara’dan sesleniyor ve biz sizleri uyarma görevimizi yaptık diyoruz! Artık bahanelere sığınmayınız ve ailemiz için gereğini lütfen yapınız! 
 
Türkiye Aile Birliği Platformu İcra ve İstişare Kurulu


 
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum