Reklam

İklim değişikliğiyle mücadelede yeni dönem

Türkiye'nin, Paris Anlaşması’na taraf olduğunu ve 2053 net sıfır emisyon hedefini dünyaya duyurmasının ardından iklim değişikliğiyle daha etkin mücadelede...

İklim değişikliğiyle mücadelede yeni dönem
22 Haziran 2022 - 09:32
Reklam

Başkanlık, emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve raporlamak ile diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimini sağlayacak.

RİSK HARİTALARI HAZIRLAYACAK

Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılında iklim nötr kıta olma hedefini ortaya koyan eylem strateji ve politikaların bütününü ortaya koyan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikaların oluşmasında etkin rol oynamak üzere İklim Değişikliği Başkanlığı kurulmuştu. Bakanlık bünyesinde yer alan başkanlığın yetkileri, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimlerine ilişkin yönetmelik ise dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlık, kalkınma planlarını dikkate alarak küresel iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınması; plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapacak. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izleyip, kontrol ederek sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme çalışmaları gerçekleştirecek, mevzuat hazırlayacak.

HEM CEZA HEM TEŞVİK

İklim değişikliğinin etkilerine yönelik risk haritaları hazırlamak veya hazırlatma görevi de verilen başkanlık, tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyerek denetim ve cezalar uygulayacak. Emisyon ticaret sisteminin kurulması, sera gazı izlenmesi, karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimi gibi görevleri de bulunan başkanlık, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma için her türlü teşvik mekanizması kurarak, hibe programları geliştirecek. Başkan ve iki başkan yardımcısı yönetimindeki kurumun birimleri arasında İklim Finansmanı ve Teşvikler, Karbon Fiyatlandırma, Sera Gazı Azaltım Politikaları, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlıkları yer alıyor.

TİCARETE YEŞİL SINIRI

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi, bir yandan sektörlerin bilgilendirilmesini sağlarken ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılması ve florlu sera gazlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapacak. Florlu sera gazları konusunda sektörleri bilinçlendirirken, ozon tabakasını incelten maddelerin ve florlu sera gazlarının ithalat ve ihracat süreçlerini takip ve kontrol edecek, hem ithalat hem de ihracat izinlerini verecek. Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi, net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi kapsamında enerji, ulaştırma, tarım, atık, sağlık, sanayi ve ilgili diğer sektörlerde temiz teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik kurumlar arasında koordinasyon sağlayacak.

Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum