Reklam

OSB'lerde kademeli tarife sıkıntısı

Doğalgazda tüketime göre tarifelendirme uygulaması, BOTAŞ tarafından serbest tüketici kabul edilen OSB’lerde faaliyet gösteren sanayicileri mağdur ediyor

OSB'lerde kademeli tarife sıkıntısı
19 Ocak 2022 - 06:03
Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, OSB’de faaliyet gösteren sanayicinin ödeyeceği doğalgaz faturasının OSB dışındaki sanayiciye göre 3,40 kat daha fazla oluştuğuna dikkat çekerek “Fiyatlandırmada adalet sağlanmalı; aksi takdirde zaten artmış enerji maliyeti nedeniyle sanayici OSB dışına çıkar” uyarısında bulundu

Doğalgaz fiyatlandırmasında kademeli tarifeye geçilmesi, tarifenin yıllık tüketim miktarı baz alınarak belirlendiği serbest tüketici konumundaki OSB’lerde sıkıntı yarattı. Mevcut tarife nedeniyle OSB içindeki sanayici ile OSB dışındaki sanayici arasında 3.40 katlık maliyet farkı oluştu. Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, bu fiyatlandırmanın adaletsiz ve OSB firmaları aleyhine olduğunu belirterek “Yeni bir düzenleme olmazsa OSB’ler boşalabilir” dedi

Doğalgaz dağıtım şebekesini gerçekleştirmiş serbest tüketici kabul edilen OSB’lerin, BOTAŞ’ın “Doğalgaz Perakende Satış Tarifesi ve Fiyatları” cetvelinde açıklanan fiyatlardan tek saat üzerinden satın aldığı doğal gazı dağıtım şebekesi üzerinden katılımcılarına verdiğini belirten OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, BOTAŞ tarafından uygulanacak tarife tiplerinin doğalgaz tüketim miktarlarına göre belirlendiğini anımsattı. BOTAŞ’ın uygulamasına göre, OSB’lerde yer alan sanayicilerin tarifesinin ilgili OSB’nin tüm sanayicilerinin yıllık toplam tüketimi baz alınarak belirlendiğini, OSB dışında yer alan sanayiciler için ise ayrı ayrı tarife oluşturulduğunu ifade eden Ekinci, “Aralık 2021 dönemi KADEME-2 Başkent07 tarifesi uygulamasında; bir katılımcının münferiden yıllık tüketimi değil OSB’de bulunan tüm sanayi işletmelerinin yıllık tüketim miktarı baz alındığından sanayicilerin 2021 Aralık ayındaki tüketimleri için yılın ilk dokuz aylık tüketim ortalamasının yüzde 60’ına kadar olan kısmına 4,35 TL/Sm³, yüzde 60’ının üzerindeki kısmına ise 6,53 TL/Sm³ satış fiyatları uygulandı. Ayrıca BOTAŞ tarafından 31.12.2021 tarihinde yayınlanan tarife cetveline göre, Ocak 2022 dönemine ait doğalgaz birim fiyatlarının yüzde 50 zamlı olarak uygulanacağı duyurusu yapıldı. Duyuruda; Ocak 2022 döneminde de KADEME-2 Başkent07 tarifesinin uygulamaya devam edileceği, buna göre OSB sanayicilerinin Ocak 2022 döneminde tükettikleri gaz miktarının yüzde 60’ına kadar olan kısmına 6,45TL/Sm³, yüzde 60’ının üzerindeki kısmına ise 9,68 TL/Sm³ fiyatları uygulanacağı bildirildi” dedi. 

Aralık/2021 dönemi tüketimi 22.336,36Sm3, ilk dokuz aylık ortalama tüketimi 8.470,30Sm3, yıllık toplam tüketimi 121.446,7Sm3 olan bir sanayicinin KDV dahil 159 bin TL ödeyeceğini, OSB dışındaki işletmeye ise 46 bin 627 lira fatura çıkarılacağını ifade eden OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, PTT, teknokent, sağlık tesisi, okul ve mesleki eğitim binaları, restoran ve camilerin doğalgaz bedellerinin de OSB yönetimleri tarafından ödendiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“OSB adına düzenlenen bu fatura, tüketim miktarına göre sanayicilere yansıtılacağı için OSB’lerde üretim yapanların maliyetleri çok artacaktır. Bu uygulama, OSB’lerde üretim yapan sanayiciler ile dışında üretim yapan sanayiciler arasında eşitsizliğe, haksız rekabete ve adil olmayan bir sonuca yol açtı. Uygulama devam ettirildiği takdirde işletmelerde OSB dışına çıkma eğilimi artacaktır.”


 
Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum