Reklam

Bilim ve teknoloji alanında yarattığımız istihdam AB'nin çok gerisinde

Ankara’da gerçekleştirilen, ‘Deneyimden Üretime Kariyer’ konulu konferansta konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye ekonomisinin ilerlemesi için verimliliği ve nitelikli iş gücüne odaklanmalıyız mesajını verdi

Bilim ve teknoloji alanında yarattığımız istihdam AB'nin çok gerisinde
19 Ocak 2022 - 06:09
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yaptığı konuşmada, küresel ekonomide yerini sağlamlaştırmak isteyen Türkiye'nin büyümesinin lokomotif gücünün verimlilik olacağını söyledi. Özdebir, bu nedenle ileriye dönük büyüme hamlesi yapmak isteyen ülkelerin üstesinden gelmesi gereken temel zorluğun, verimlilik artışının önündeki engelleri ortadan kaldıracak politikaların tasarımı ve uygulaması olacağını ifade etti

Gelişmiş ekonomilerin sahip oldukları en belirgin üstünlüklerden birinin göreli olarak yüksek verimlilikle üretim gerçekleştirmeleri olduğunu dile getiren Özdebir, "Her ne kadar yükselen ve gelişen ülkeler küresel ekonomiden ciddi paylar almaya başlamış olsa da bu ekonomilerin önemli bir kısmı orta gelir tuzağında takılıp kalmışlardır. Söz konusu ülke ekonomilerinin bulundukları bu noktadan ileriye bir hamle yapabilmeleri verimlilik odaklı bir ekonomi politikası tasarlamaları ile mümkün olacaktır" dedi

Türkiye'nin insan kaynağının nitelik olarak yetersiz olduğuna işaret eden Özdebir,  "Bilim ve teknoloji alanında istihdam edilenlerin toplam istihdam içindeki payına baktığımızda bu durum net bir şekilde görülmektedir. AB ortalamasının yüzde 48 olduğu noktada, 2020 yılı verilerine göre Türkiye'nin yüzde 32'lik oranı, ortalamanın oldukça altında kalmaktadır. Bu oran ile Türkiye Romanya'dan sonra Avrupa'da en düşük orana sahip ülke konumundadır" dedi

Mühendis ve bilim insanı sayısının, ileri teknolojili imalat ve bilgi yoğun ileri teknolojili hizmet sektörleri istihdamı içerisindeki payının da farklı bir perspektif sunduğunu belirten Özdebir, şu bilgileri paylaştı:

"Orta Avrupa'nın en genç ülkesi olan Slovakya, yüzde 31'lik oran ile en yüksek orana sahip AB ülkesi konumdadır. Devamında gelen Baltık ülkelerinin (Finlandiya ve Estonya) oranı yüzde 28'in üzerinde görünmektedir. AB ortalaması yüzde 19,5'tir. Türkiye yüzde 8,3 oranı ile tüm AB ülkeleri içerisinde en düşük orana sahip ülke konumundadır. Dünyanın ilk 20 ekonomisinde, milyon kişi başına düşen araştırmacı sayısı 2.935'tir. Türkiye'de bu rakam 1.157 araştırmacıdır. İlk 20 ekonomi ortalamasında, milyon kişi başına düşen teknisyen sayısı 1052'dir. Türkiye'de ise milyon kişi başına düşen teknisyen sayısı 207'dir. Bu rakamlardan Türkiye'nin sınırlı bir mühendis ve bilim adamı ile teknoloji üretmeye çalıştığı anlaşılmaktadır"

Zamanla ve deneyimle yeteneklerini geliştirmiş ancak bu yeteneğinden toplumun yeterince istifade edemediği her bireyin ekonomik yaşama bir şekilde adapte edilmesi ve kazandırılması gerektiğini dile getiren Özdebir, "Yaşı ne olursa olsun, hangi durumda bulunursa bulunsun yetenekli kişilerden istifade edilmesi insan kaynaklarının verimli kullanılmasının birincil önceliği olmak durumundadır" dedi

Özdebir, "Deneyimden Üretime Kariyer" projesinin yalnızca proje kapsamında yer alan bireyler için değil ülke açısından da önemli olduğunu ifade ederek, "Tam zamanlı çalışamayan ya da çalışmak istemeyen yetkin bireylerin, sahip oldukları mesleki bilgilerini girişimcilerin güçlenmesi için kullanmalarını sağlayarak, aynı zamanda da onların ekonomiye geri kazandırılmasını hedefleyen proje 'insan kaynağının verimli kullanılmasının' en güzel örneklerinden bir tanesidir" diye konuştu

 
Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum